Belangrijk bericht: werken Zedelgemsesteenweg - Aartrijkestraat - Oostendesteenweg - UPDATE!

Gepubliceerd op woensdag 8 januari 2020 12.12 u.

Vanaf maandag 13 januari 2020 starten verschillende werken in opdracht van De Watergroep en Fluvius in en rond het centrum van Eernegem.

Planning van de werken

1. Aartrijkestraat en Zedelgemsesteenweg

Vanaf maandag 13 januari 2020 starten werken in opdracht van Fluvius in de Aartrijkestraat, schuin tegenover de supermarkt Okay.

Terzelfder tijd wordt er verder gewerkt aan de waterleiding in de Zedelgemsesteenweg, tot het kruispunt Aartrijkestraat - Zedelgemsesteenweg - Mitswegestraat.

Vanaf maandag 13 januari 2020 wordt het verkeer geregeld door middel van verkeerslichten (Aartrijkestraat, Mitswegestraat en Zedelgemsesteenweg). Door de verkeershinder tijdens de eerste dagen van de werken, wordt er op gepaste tijdstippen politie ingezet om het verkeer vlotter te laten doorstromen. Ook de tijdsinstelling van de verkeerslichten op dit kruispunt wordt aangepast.

Bijkomende verkeersmaatregelen vanaf 15 januari 2020:
Om het verkeer op het kruispunt Mitswegestraat X Zedelgemsesteenweg X Aartrijkestraat nog vlotter te laten doorstromen, mag het verkeer komende vanuit Aartrijke niet binnenrijden via de Zedelgemsesteenweg.
Net voor centrum Eernegem, moet het verkeer komende vanuit Aartrijke rechtsaf in de Kriekestraat afslaan, om dan links af te slaan in de Bruggestraat naar het centrum van Eernegem.
Zo hoeven er slechts op 3 punten op het kruispunt Mitswegestraat X Zedelgemsesteenweg X Aartrijkestraat werflichten geplaatst te worden (in plaats van 4). Op die manier is er één licht minder om het verkeer sneller te laten doorstromen.

Let op! Het zwaar verkeer komende vanuit Aartrijke moet langs de Zuidstraat naar Ichtegem doorrijden. Ook het lokaal vrachtvervoer voor levering in Eernegem moet via de Zuidstraat, om dan langs de Mitswegestraat naar de Fabriekweg in Eernegem te rijden. De tonnagebeperking wordt hierdoor tijdelijk opgeheven. Zwaar verkeer vanuit Aartrijke richting Gistel en Oudenburg moet over Jabbeke rijden.

Door de impact van deze beide werken, wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Aartrijkestraat en Achterstraat, zodat het verkeer een lus kan maken:

  • Vanuit de Zedelgemsesteenweg kan je de Achterstraat inrijden. Bestuurders kunnen via de Leliestraat terug op de Aartrijkestraat geraken.
  • Het éénrichtingsverkeer in de Aartrijkestraat loopt vanaf de Leliestraat tot aan de Zedelgemsesteenweg. Uitrijden op de Zedelgemsesteenweg kan dus steeds gedurende de werken (rekening houdend met de lichten).

Deze werken zullen tot eind februari 2020 duren. Hou dus rekening met verkeershinder gedurende deze periode.

Ook de dienstregeling van De Lijn zal er tijdens deze periode anders uitzien. De bussen van lijn 51 rijden vanuit Ichtegem via de Mitswegestraat, steken het kruispunt Mitswegestraat x Zedelgemsesteenweg over om dan via de Achterstraat naar de Bruggestraat af te slaan om zo tot in het centrum van Eernegem te komen. Daarna volgt de bus terug de normale reisweg via de Stationsstraat. De omleiding geldt enkel richting Oostende, richting Torhout blijft de normale reisweg behouden.

2. Oostendesteenweg (fase 1)

Deze werken worden vanaf 14 januari 2020 opgeschort! In beide richtingen kan het verkeer op de Oostendesteenweg dus terug normaal verlopen.

Let op! De werken aan het begin van de Zedelgemsesteenweg X Oostendesteenweg bevinden zich in de eindfase. Deze werken worden dus afgewerkt in de eerstkomende dagen. Hierdoor wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd langs de Zedelgemsesteenweg richting Aartrijke tijdens de werken (8 tot 16 uur). Vanop de Oostendesteenweg kan men Eernegem dus binnenrijden.

Doel van de werken

Doorheen de Aartrijkestraat loopt op vandaag een belangrijke waterleiding richting Gistel (dwars door Eernegem). Deze waterleiding is sterk verouderd wat de oorzaak is van de verschillende lekken de afgelopen jaren. Sinds oktober 2019 wordt een nieuwe hoofdleiding gelegd in de Zedelgemsesteenweg, die ervoor zorgt dat de hoofdleiding van het water niet meer door het centrum van Eernegem zal lopen.

Vervolg van de werken

Na het paasverlof (vanaf maandag 22 april 2020) zal de waterleiding langs beide zijden in de Aartrijkestraat worden vervangen door een kleinere, lokale leiding. In dezelfde beweging zal het kruispunt Aartrijkestraat - Zedelgemsesteenweg - Mitswegestraat worden heraangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer met het oog op veiliger verkeer. De maximumsnelheid van 50 km/u wordt vaak niet nageleefd. Met behulp van een middengeleider zal de rijweg versmald worden. In combinatie met een asverschuiving moet dit de snelheid temperen ter hoogte van dit kruispunt. Meer info over deze werken volgt in maart. Hierover zal begin maart uitgebreid gecommuniceerd worden.