Besluitenlijst vast bureau

Op deze pagina vindt u de beknopte omschrijving van de besluiten die genomen zijn door het vast bureau. 

Raadpleeg de meest recente besluiten van het vast bureau door op onderstaande knop te drukken. Kies OCMW Ichtegem - Vast bureau Ichtegem.