Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u de beknopte omschrijving van de besluiten die genomen zijn door het college van burgemeester en schepenen terug.