Besluitenlijst college

Op deze pagina vindt u de beknopte omschrijving van de besluiten die genomen zijn door het college van burgemeester en schepenen terug. 
Raadpleeg de meest recente besluiten van het college door op onderstaande knop te drukken. Kies Gemeente Ichtegem - College van burgemeester en schepenen.