Bejaardenwoningen 't Cappellevelt

Aangepaste en vooral betaalbare huisvesting is voor veel senioren een probleem.

Ons Sociaal Huis beschikt over drie seniorenwoningen genaamd ’t Cappellevelt in de Zerkegemstraat 13 in Bekegem.

Voor wie

Deze woningen worden voorbehouden voor valide bejaarde inwoners van Groot-Ichtegem. Het inkomen of het bezit van onroerende eigendommen speelt bij de aanvraag geen enkele rol.

Werkwijze

Kandidaat-bewoners nemen contact op met Elli Callewaert voor inschrijving op de wachtlijst. Op basis van de wachtlijst duidt de Raad een volgende kandidaat-bewoner aan.