Bejaardenflats Huize Zonnevreugd

Aangepaste en vooral betaalbare huisvesting is voor veel senioren een probleem.

Sociaal Huis Ichtegem beschikt over 21 bejaardenflats in Huize Zonnevreugd, Markt 10 in Ichtegem.

Voor wie

De flats worden voorbehouden voor valide bejaarden.

De plaats op de wachtlijst wordt bepaald volgens de voorwaarden van het toewijsreglement.

Hans Vanden Bussche, de conciërge in Huize Zonnevreugd, zorgt als een goede “huisvader” voor de goede gang van zaken en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes.

Werkwijze

Wie graag in Zonnevreugd zou wonen, dient een aanvraag in bij het loket Sociaal Huis en komt op de wachtlijst terecht. Op basis van de wachtlijst duidt het Vast Bureau steeds een volgende kandidaat-bewoner aan.