Bejaardenflats Huize Zonnevreugd

Aangepaste en vooral betaalbare huisvesting is voor veel senioren een probleem.

Sociaal Huis Ichtegem beschikt over 21 bejaardenflats in Huize Zonnevreugd, Markt 10 in Ichtegem.

Voor wie

De flats worden voorbehouden voor valide bejaarde inwoners van Groot-Ichtegem. Ook wie al een aantal jaar niet meer in de gemeente woont maar toch naar Ichtegem wenst terug te komen, komt in aanmerking.

Het inkomen of het bezit van onroerende eigendommen speelt bij de aanvraag geen enkele rol.

Hans Vanden Bussche, de conciërge in Huize Zonnevreugd, zorgt als een goede “huisvader” voor de goede gang van zaken en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes.

Werkwijze

Wie graag in Zonnevreugd zou wonen, dient een aanvraag in bij Elli Callewaert en komt op de wachtlijst terecht. Op basis van deze wachtlijst duidt de Raad steeds een volgende kandidaat-bewoner aan.