Bejaardenflats Huize Zonnevreugd

Aangepaste en vooral betaalbare huisvesting is voor veel senioren een probleem.

Sociaal Huis Ichtegem beschikt over 21 bejaardenflats in Huize Zonnevreugd, Markt 10 in Ichtegem.

Voor wie

De flats worden voorbehouden voor valide bejaarden.

De plaats op de wachtlijst wordt bepaald volgens de voorwaarden van het toewijsreglement.

Werkwijze

Wie graag in Zonnevreugd zou wonen, dient een aanvraag in bij het loket Sociaal Huis en komt op de wachtlijst terecht. Op basis van de wachtlijst duidt het Vast Bureau steeds een volgende kandidaat-bewoner aan.

Naar top