Archief

Een gemeentelijk archief is in de eerste plaats een gebruiksobject voor de gemeentelijke administratie. Daar vinden de medewerkers alles terug wat in de voorbije jaren en eeuwen door hun voorgangers aan documenten is nagelaten.

Voor genealogen en historici stellen we deze bescheiden ook open. Zij kunnen er immers de geschiedenis van de gemeente, de samenstelling van hun familie of de levensomstandigheden van vroegere eeuwen uit distilleren.

Inventarissen

De archieven zijn in 4 toegangen geïnventariseerd:

De inventaris van het archief kunt u online raadplegen via Probat.

In de archiefleeszaal staan drie pc's ter beschikking om de inventaris te raadplegen. Via deze pc's zijn ook links (doorverwijzingen) naar andere online databanken en archieven beschikbaar. Deze links bieden de mogelijkheid om extra informatie bij uw opzoekingen te verkrijgen, om uw zoekresultaten te situeren of om u op het spoor van andere archieffondsen te brengen. Indien nodig, helpen wij u op weg binnen deze websites. 

Dagelijks worden archivalia toegevoegd aan de inventaris.

Vanaf 01 juni 2015 is een nieuw leeszaalreglement van toepassing. U kunt het reglement op deze pagina raadplegen.

Tarieven

  • Een gewone fotokopie kost 0,25 euro per blad.
  • Een gewettigde kopie kost 5,00 euro per stuk.

(Retributiereglement op de aflevering van administratieve stukken en correspondentiestukken voor de periode 2014-2018 van 19 december 2013.) (Idem voor een scan.)

  • Zelf foto's nemen is toegelaten en gratis.

Opzoekingen naar trage wegen

De "Atlassen der buurtwegen" zijn voor bepaalde delen van de gemeente in niet meer zo goede staat. Daarom mogen zij niet meer courant worden geraadpleegd. U kan echter de kaarten met de officiële buurtwegen (buurtwegen en buurtwegels) ook online raadplegen. Dit kan op de site van Geopunt.

De kaarten op de site geven enkel de oorspronkelijke toestand van de weg op het ogenblik van de opmaak van deze atlassen rond 1842-1844 weer. Officiële wijzigingen aan het traject van een weg zijn enkel te vinden in de analoge atlassen en de beraadslagingen van de gemeenteraad.

Op de leeszaalcomputers staat een link naar deze database.

U zoekt de situering van een kadasterperceel?

De online toepassing van het kadaster biedt u de mogelijkheid om de situering van een kadastraal perceel op te zoeken en dit te kaderen binnen de omgeving.

U kan dit online doen via de website van het CadGis of via Geopunt.

Digitale bestanden

Digitale versies van archiefdocumenten of 'nadere toegangen', die de raadpleging van archiefdocumenten mogelijk maken, zullen op de leeszaalcomputers ter beschikking zijn. De beschikbare toegangen of documenten zullen hier worden opgelijst.

Naar top