Arbeidsbegeleiding

De Sociale Dienst kan u helpen bij uw zoektocht naar werk.

Als u geen inkomen hebt of u bent afhankelijk van een leefloon, kan men u een tijdelijke job aanbieden (art. 60§7). Zo raakt u ook in orde met de sociale zekerheid. Dit wil zeggen dat het OCMW als werkgever optreedt en u laat werken in de diensten van OCMW Ichtegem zoals de poetsdienst, Project Wonen en Werken,...

Ook kunt u tewerkgesteld worden in diensten waarmee het OCMW een overeenkomst heeft zoals de Kringwinkel. We laten u dan werken tot je genoeg gewerkte dagen hebt om een sociale uitkering (ziektevergoeding of stempelgeld) te ontvangen.

Het OCMW is nooit verplicht om dit te doen en mensen die in dit systeem werken, moeten gedurende heel de periode goed werk leveren.