Arbeidsbegeleiding

De Sociale Dienst kan u helpen bij uw zoektocht naar werk.

Als u geen inkomen hebt of u bent afhankelijk van een leefloon, kan men u een tijdelijke job aanbieden (art. 60§7). Zo raakt u ook in orde met de sociale zekerheid. Dit wil zeggen dat het Sociaal Huis als werkgever optreedt en u laat werken in de diensten van Sociaal Huis Ichtegem, Project Wonen en Werken,...

Ook kunt u tewerkgesteld worden in diensten waarmee het Sociaal Huis een overeenkomst heeft zoals de Kringwinkel. We laten u dan werken tot je genoeg gewerkte dagen hebt om een sociale uitkering (ziektevergoeding of stempelgeld) te ontvangen.

Het Sociaal Huis is nooit verplicht om dit te doen en mensen die in dit systeem werken, moeten gedurende heel de periode goed werk leveren.

Naar top