Animator

Je hebt de animatorhoek gevonden. Aangezien je hier beland bent, durven we veronderstellen dat je animator bent, of het graag wil worden.

In beide gevallen heb je overschot van gelijk! De speelpleinwerking staat of valt namelijk met de animatoren. En dat betekent dat we onze eisen durven stellen, maar ook dat we proberen onze moni's in de watten te leggen.

Toch geen (kandidaat) monitor? Even goed welgekomen.

Hoe kandidatuur indienen om animator te worden?

Vul het aanvraagformulier in. Dit kan je digitaal invullen en versturen via het digitaal loket.

Belangrijk

Je moet een uittreksel uit het strafregister bij je aanvraag indienen.

Woon je in Ichtegem? Geef dan op het digitaal formulier de toestemming aan de dienst jeugd om dit voor je op te vragen. Dan maken we dit voor jullie in orde.

Woon je niet in Ichtegem? Dan moet je het uittreksel aanvragen in de gemeente waar je woont en dit zelf bezorgen aan de dienst jeugd.

De aanwervingsvoorwaarden

We hebben 3 grote voorwaarden waar je moet aan voldoen om animator te kunnen worden in Bengelberg (Ichtegem) of Leutegem (Eernegem-Bekegem)

- minimum 16 jaar zijn of worden tijdens het eerste jaar dat je op het speelplein staat

- een erkende cursus animator gevolgd hebben

- een blanco uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen.

Cursus en stage

Om op het speelplein te werken moet je een attest animator hebben.

Hiervoor kan je een cursus volgen van de VDS: de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Op die cursus krijg je een bagage aan speelideeën en train je een heleboel speelvaardigheden: uitdagende spelen in elkaar steken, creatief zijn met knutsel- en bouwmateriaal, hoe omgaan met kinderen en nog veel meer ...

Na de cursus kun je op het speelplein je stageperiode lopen en na een succesvolle stage krijg je van de Vlaamse Gemeenschap een officieel attest "Animator in het Jeugdwerk". Dit attest is bruikbaar in het hele Vlaamse jeugdwerk. Meer info: https://www.speelplein.net/vorming/cursussen/animator

Wie bij een andere erkende organisator (bv chiro, cm, KSA,...) zijn attest heeft behaald kan ook bij ons terecht.

Verloning monitoren

1. Stagiairs

Stagiairs krijgen geen verloning, maar kunnen (indien zij geslaagd zijn voor hun stage) wel aan de slag op het speelplein na hun stage.

2. Monitoren die dit jaar geen 18 jaar zijn of 18 jaar worden

Deze monitoren worden betaald volgens de eerste trap van weddeschaal E1. Dit betekent concreet dat met de huidige index, de monitoren ongeveer 60 euro per gewerkte dag verdienen.

3. Monitoren die dit jaar wel al 18 jaar zijn of 18 jaar worden

Deze monitoren worden betaald volgens de eerste trap van weddeschaal E3. Dit betekent concreet dat met de huidige index, de monitoren ongeveer 65 euro per gewerkte dag verdienen.

4. Hoofanimatoren

De hoofdanimator wordt betaald volgens de eerste trap van weddeschaal D3. Dit betekent concreet, dat met de huidige index, de hoofdmonitoren ongeveer 70 euro per gewerkte dag verdienen.

Het is zo dat deze bedragen gelden per GEWERKTE dag.

We werken telkens per volle week. Feestdagen en ziektedagen worden niet uitbetaald.

Je kan maximum 5 weken als monitor vergoed worden. Om uit te rekenen hoeveel je dan zal verdienen moet je je dagverloning vermenigvuldigen met het aantal dagen dat je werkt. Let wel, er wordt gewerkt met weekcontracten. Indien je dus vijf weken werkt, kan het zijn dat je maar 23 dagen effectief werkt wegens de feestdagen in de vakantie.

Indien je meer dan 25 dagen wil werken op het speelplein, is het eventueel wel nog mogelijk om nog een extra week als vrijwilliger te werken aan 32 euro per dag.

Combineren met je vakantiejob?

Je wil naast speelpleinwerk ook nog een andere vakantiejob uitoefenen? Dit is perfect mogelijk, want bij onze speelpleinwerkingen werk je onder een monitorencontract.

Anders gezegd: De dagen dat je op het Speelplein staat en het geld dat je daardoor verdient, moet je dus niet mee tellen om te weten of je aan je maximum aantal dagen of maximum loon zit van je vakantiejob! Concreet: Je kan in juli op het Speelplein staan en in augustus in een tea-room werken of omgekeerd.

Afspraken

Er bestaat zoiets als een zakboekje voor speelpleinmonitoren. In dit boekje vind je de concrete afspraken tussen de animatoren en het gemeentebestuur van Ichtegem. Iedereen die op het speelplein werkt, moet een blaadje ondertekenen waarop staat dat je akkoord bent met de afspraken en dat je ze gelezen hebt. Deze boekjes worden uitgedeeld op de voorbereidende vergadering.

Evaluatie

Wij vragen heel wat van elke monitor, maar daar krijg je dan ook wat voor terug.

Via de overleg- en evaluatiemomenten tijdens de werking krijg je ook feedback hoe goed je wel bezig bent, en waar misschien nog een beetje ruimte voor verbetering is. Zelfontplooiing heet dat...

Na de zomer wordt een evaluatie opgesteld, daarin word je op volgende punten beoordeeld:

1. Spelvoorbereiding (op tijd ingediend, grondig,...?)

2. Enthousiasme, creativiteit, inlevingsvermogen i.v.m. het spel

3. Stiptheid (op tijd komen, dagschema respecteren)

4. Correct naleven van de speelpleinregels en afsprakennota

5. Omgang met de kinderen

6. Omgang met anderen ( andere monitoren, hoofdmoni)

7. Zorg voor het materiaal

Hoe gaat het verder?

Het aantal animatoren in elke week is afhankelijk van het aantal deelnemende kinderen. Dit betekent dat de selectie en de weekverdeling van de animatoren gebeurt op basis van de cijfers van het jaar voordien.

Er is een samenkomst met de dienst jeugd en het ganse animatorenteam waar je alle informatie ontvangt over de periode waarin je aangesteld wordt om op het speelplein te werken. Daarvoor krijg je nog persoonlijk een uitnodiging toegestuurd eens je je kandidaat hebt gesteld.

Wist je trouwens al dat wij ook tussenkomen in cursuskosten?

Jongeren die een cursus volgen bij een erkende vormingsinstelling en zich daarmee inzetten in Ichtegem, krijgen 60% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Daarvoor moet je je deelnamebewijs volledig ingevuld (vergeet je rekeningnummer niet!) aan de dienst jeugd bezorgen. Er wordt twee maal per jaar uitbetaald, in juni en in december.