Alcohol

Aan wie mag u welke alcoholische dranken verkopen?

Min 16-jarigenVan 16 tot 18 jaarOuder dan 18
geen enkele vorm van alcoholgegiste dranken van meer dan0.5% alcoholpercentagegedistilleerde dranken van meerdan 1.2% alcoholpercentageof gegiste dranken van meerdan 22% alcoholpercentage

Gedistilleerde alcohol vindt u terug in de zogenaamde geestrijke dranken en wordt soms kunstmatig toegevoegd. Voorbeelden zijn cognac, whisky, gin, graan-, fruit- en andere jenevers, maar eveneens aperitiefdranken zoals Pisang en Passoa.

Let op: Als limonades en andere niet-alcoholische dranken worden gemengd met gedistilleerde alcoholische dranken, worden deze eveneens als sterke drank beschouwd! Dit betekent dat alle alcoholpops en zelf gemixte cocktails (whisky-cola, gin-tonic, mojito,...) met bovenvermelde dranken, bijna altijd in de categorie sterke drank vallen, ook al bevatten ze evenveel of minder alcohol dan een pintje!

Wat wordt niet beschouwd als sterke drank? Bieren, wijnen en tussenproducten zoals porto en martini zijn gegiste dranken. Gegiste dranken worden pas beschouwd als 'sterke drank' als ze een alcoholgehalte van minsten 22%vol. bevatten.

Tips:

  • Bewijs van leeftijd = paspoort, studentenkaart, siskaart, rijbewijs,...
    U mag mensen niet verplichten een paspoort te geven, maar je mag ze wel alcohol weigeren indien ze geen bewijs willen geven. Als u gewoon vraagt naar hun leeftijd zal praktisch iedereen liegen.
  • Als u een bewijs vraagt dan kan dit tot langere rijen leiden aan de deur. Als u uithangt dat ze het bewijs al op voorhand uithalen, dan gaat het wat vlugger.
  • Bandjes per leeftijdscategorie werden aangekocht op kosten van de jeugdraad en zijn voor de Ichtegemse jeugdverenigingen gratis verkrijgbaar bij de dienst jeugd.
  • Een lounge maken voor de +18, of een aparte stand.
  • Cocktails maken zonder sterke drank.
  • Aanduiden op lijsten wat voor 16 -en wat voor 18-jarigen verkocht wordt.
  • Redbull mag NIET gecombineerd worden met enige vorm van drank. Dit kan hartaanvallen veroorzaken. Als uitbater van een jeugdhuis, fuif, cafĂ©, ... geeft u ze dus altijd apart aan de gebruiker. Als deze er dan zelf voor kiest om ze te mengen, dan is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de uitbater. Indien u dit wel doet, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden.

Als bijlage vindt u voorbeelden van alcoholische dranken. We vermelden telkens het alcoholpercentage en of ze al dan niet als sterke drank worden beschouwd.

Hebt u nog vragen over de wetgeving, controles en boetes ?

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II, Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel

Informatieambtenaar:
Tel. 02 524.90.90 - E-mail : informatie-ambtenaar@health.fgov.be

Gerelateerde items

Naar top