Akkerbeek (Eernegem) (in opmaak)

ontwerp GRUP “Akkerbeek” (Eernegem)

Aankondiging raadpleging  GRUP ‘Akkerbeek’ (Eernegem)

Het college van de gemeente Ichtegem heeft in zitting van 16 februari 2021 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Akkerbeek’ (Eernegem) goedgekeurd.

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, moet het college een raadpleging organiseren over de start- en procesnota van dit GRUP.  De raadpleging liep van 1 maart 2021 tot en met  30 april 2021.

De start- en procesnota van het GRUP zijn hieronder raadpleegbaar en liggen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Ichtegem – dienst ruimtelijke ordening, Dr. Bruwierplein 1, 8480 Ichtegem.

Op maandagavond 22 maart 2021 wordt er  om 19u een participatie- en infomoment georganiseerd. Omwille van veiligheidsredenen in het kader van de corona-epidemie gebeurt dit digitaal via ZOOM. De link naar de ZOOM-account vindt u hier: https://us02web.zoom.us/j/81031316369?pwd=QmVGZFBrRDJ4ZHNXTnVlcEJrb2hOQT09

Reacties op de startnota moeten uiterlijk op 30 april  2021 ingediend en gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ichtegem. Dit kan zowel digitaal (ruimtelijkeordening@ichtegem.be), per aangetekende schrijven (Stationsstraat 1 in 8480 Ichtegem) of tegen ontvangstbewijs  op het gemeentehuis van Ichtegem (Dr. Bruwierplein 1 in Ichtegem).

Naar top