Adviesraden

Het gemeentebestuur wordt in het beleid bijgestaan door een aantal adviserende organen.

De zogenaamde adviesraden geven de mening weer van de Ichtegemse bevolking voor wat betreft specifieke thema’s.

De gemeentelijke adviesraden vormen de klassieke inspraakinstrumenten op lokaal vlak. Ze hebben elk een eigen werkgebied waarover ze het gemeentebestuur adviseren.

Stel je kandidaat

Op dit moment zijn we bezig met de hersamenstelling van de adviesraden voor de periode 2020 - 2025. We zoeken gemotiveerde leden voor volgende adviesraden:

  • Cultuurraad (incl. raad van bestuur gemeenschapscentrum)
  • Jeugdraad
  • Sportraad
  • Seniorenraad
  • Bibliotheekraad
  • Milieuraad
  • Welzijnsraad * NIEUW *
  • Raad voor lokale economie, landbouw en handel * NIEUW *
  • Adviesraad voor het gezin (incl. lokaal overleg kinderopvang) * NIEUW *
Voel je je geroepen om lid te worden van één van de bovenstaande adviesraden?
Stel je kandidaat via deze link ten laatste op 31 oktober 2019. 

In onze adviesraden zit je niet alleen. Verschillende geëngageerde inwoners behoren samen met jou tot de adviesraad waar jij in zetelt. De adviesraden komen een 4-tal keer per jaar samen.

Wens je meer informatie over een bepaalde adviesraad? Neem dan zeker een kijkje op de verschillende detailpagina's of neem contact op met de dienst communicatie via 059 34 11 20 of communicatie@ichtegem.be

Let op: voor de beheersorganen PZ Kouter, gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, verkeerscommissie en Veiligheidscel kun je geen kandidatuur indienen!