Adviesraden

Het gemeentebestuur wordt in het beleid bijgestaan door een aantal adviserende organen.

De zogenaamde adviesraden geven de mening weer van de Ichtegemse bevolking voor wat betreft specifieke thema’s.

De gemeentelijke adviesraden vormen de klassieke inspraakinstrumenten op lokaal vlak. Ze hebben elk een eigen werkgebied waarover ze het gemeentebestuur adviseren.

Hersamenstelling adviesraden

Op dit moment werken we aan de hersamenstelling van de adviesraden voor de periode 2020 - 2025. 

Tot 31 oktober 2019 kan iedereen zich kandidaat stellen.

Na 31 oktober 2019 worden alle ingezonden kandidaturen geanalyseerd en gaan we over tot de samenstelling van de adviesraden. Ze worden officieel aangesteld in de gemeenteraad van 19 december 2019.