Adviesraden

Het gemeentebestuur wordt in het beleid bijgestaan door een aantal adviserende organen.

De zogenaamde adviesraden geven de mening weer van de Ichtegemse bevolking voor wat betreft specifieke thema’s.

De gemeentelijke adviesraden vormen de klassieke inspraakinstrumenten op lokaal vlak. Ze hebben elk een eigen werkgebied waarover ze het gemeentebestuur adviseren.