Adoptiepremie

Inhoud

Als u een kind adopteert, dan hebt u recht op een adoptiepremie. U kunt de adoptiepremie aanvragen tot 5 jaar na het indienen van het verzoekschrift tot adoptie of de ondertekening van de adoptieakte.

Vanaf 1 januari 2019, gaat de geboortepremie op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het groeipakket.

Voorwaarden

 • U hebt recht op de premie als het adoptiekind deel uitmaakt van uw gezin en als u voor het kind nog geen kraamgeld hebt ontvangen. Om een adoptiepremie te krijgen, moet uw adoptiekind bovendien ook recht hebben op kinderbijslag.
 • Voor een adoptie in BelgiĆ« moet bij de rechtbank een verzoekschrift om adoptie ingediend zijn.
 • Voor een adoptie van een minderjarig kind in het buitenland
  • moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn
  • moet de Belgische rechtbank de geschiktheid tot adoptie vastgesteld hebben.
 • Voor een adoptie van een meerderjarige in het buitenland moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn.

Procedure

Wie doet de aanvraag?
De aanvraag gebeurt door de vader. Als de vader niet werkt of geen uitkering krijgt, gebeurt de aanvraag door de moeder.
Als het gaat om partners van hetzelfde geslacht, gebeurt de aanvraag door de oudste van de twee.

Hoe doet u de aanvraag?
De adoptiepremie vraagt u aan bij

 • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
 • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of met pensioen bent
 • uw kinderbijslagfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
 • FAMIFED, als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs of een overheidsinstelling werkt, of als u grensarbeider, kunstenaar, of student bent.

Zij zullen u een formulier 'aanvraag om een adoptiepremie' bezorgen. U kunt het formulier ook downloaden op de website van FAMIFED. Vul het formulier in en stuur het naar uw kinderbijslagfonds, samen met een kopie van de adoptieakte of van het verzoekschrift tot adoptie.

Uitbetaling
De adoptieouder krijgt de adoptiepremie. Als u als partners samen een kind adopteert, dan kiest u zelf wie de premie krijgt. Als u niet kiest, dan wordt de premie betaald

 • aan de adoptiemoeder, als de partners van verschillend geslacht zijn.
 • aan de oudste, als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben.

Kostprijs

De adoptiepremie bedraagt 1272,52 euro.

Naar top