Adoptie

Adoptie is een juridische maatregel. De gemeentelijke tussenkomst blijft beperkt tot het overschrijven van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten.

In de Belgische wetgeving kent men twee soorten adopties, de gewone adoptie en de volle adoptie.

Bij gewone adoptie blijft de band met de oorspronkelijke familie bestaan.

Bij volle adoptie wordt de band met de oorspronkelijke familie opgeheven. De adoptie verleent aan het kind en aan zijn afstammelingen hetzelfde statuut en dezelfde rechten en verplichtingen als zij zouden hebben indien het kind geboren was uit de adoptant(en).

De dienst burgerzaken zal na goedkeuring van de rechtbank het vonnis overschrijven en alle akten kanttekenen.

Voor meer informatie over de voorwaarden en de te volgen procedure in Belgiƫ en in het buitenland kunt u zich wenden tot Kind en Gezin.

Kind en Gezin 
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
tel. : 02 533 14 76
fax : 02 534 13 82

Externe links

Naar top