Vermindering huisvuilbelasting

De belastingsplichtige kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vermindering op de huisvuilbelasting.

Voorwaarden

Wie in aanmerking komt is vastgelegd in een reglement.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de financiële dienst.