Signalisatievergunning

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt je een signalisatievergunning nodig.

Klik hier voor je digitale aanvraag!

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal je moet plaatsen en hoe je dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen,...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen,... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels,...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Voorwaarden

Je hebt toelating nodig van de overheid, van de wegbeheerder,... om de werken uit te voeren.
Hou rekening met een tijdige aanvraag (zie inname openbaar domein).

Parkeerverbodsborden

Bij werken aan gebouwen of infrastructuur uitgevoerd door professionelen, dienen zij zelf in te staan voor de nodige signalisatie.

Als particulier kan je een set parkeerverbodsborden bestaande uit 2 stuks ontlenen, enkel na het toekennen van een signalisatievergunning. Deze set wordt digitaal aangevraagd. Kan je digitaal niet zo goed uit te voeten? Dan helpen we je graag verder aan het onthaal van het administratief centrum!

Procedure

Je vraagt toelating voor het plaatsen van signalisatie digitaal aan via deze link.

Bedrag

De retributie voor het ontlenen van de parkeerverbodsborden bedraagt 12,50 euro voor een set per week. Deze worden zelf afgehaald, geplaatst en teruggebracht door de burger.

Indien de verkeersborden door de technische dienst van de gemeente dienen te worden gebracht naar de plaats van inname, geplaatst aan de kant van de weg en terug afgehaald bedraagt de retributie 50 euro per set.

De retributie dient betaald te worden bij de aanvraag tot ontlening via online betaling of cash aan het onthaal van het administratief centrum te Eernegem.

Wat meebrengen

Een plan waarop de inname aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.