Schooltoeslag

Maak een afspraak

De schooltoeslag voor het basisonderwijs en het secundair onderwijs (Groeipakket)

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde.U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen september en december.

Uw uitbetaler van het Groeipakket zal jaarlijks automatisch onderzoeken of uw kind in aanmerking komt voor een schooltoeslag en deze uitbetalen.

De jaarlijkse schooltoeslag wordt betaald tussen september en december.

Denkt recht te hebben op een schooltoeslag, maar hebt u eind december nog niets gekregenContacteer dan uw uitbetaler van het Groeipakket.

Meer info kan je hier vinden.