Omgeving

De dienst omgeving houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening op het grondgebied van de gemeente Ichtegem.

Vooraleer u gaat (ver)bouwen of overgaat tot de aankoop van een eigendom, is het aan te raden om u vooraf goed te informeren omtrent respectievelijk het vergunningsplichtig karakter van de werkzaamheden of het bestaan van specifieke voorschriften voor het goed. Hiervoor kunt u terecht bij de dienst omgeving.

Let op! De dienst omgeving werkt enkel op afspraak.