Heraanleg Keibergstraat Ichtegem

Vanaf maandag 6 mei starten de wegenis- en rioleringswerken in de Keibergstraat en de omgeving van de sporthal van Ichtegem. Er wordt onder meer een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en ter hoogte van de sporthal wordt de site, met o.a. de parking, heringericht.

Deze werken worden in verschillende fases uitgevoerd en zullen ongeveer 1 jaar in beslag nemen.

De sporthal van Ichtegem zal tijdens de werken steeds bereikbaar blijven. De aanrijroute zal wel wijzigen afhankelijk van de fase waarin de werken zich bevinden. Bovendien zullen er steeds 50 parkeerplaatsen aan de sporthal beschikbaar zijn.

De betrokken inwoners krijgen per fase een bewonersbrief met de nodige informatie. 


Start fase 2 - 9/9/2019 t.e.m. midden oktober 2019

De sporthal is in deze fase niet langer bereikbaar via de Sportlaan/Keibergstraat, enkel via de Diksmuidebaan of de Veldstraat (richting Keibergstraat).

Ook het verkeer richting het centrum van Ichtegem kan niet langer via de Sportlaan rijden. Voor het verkeer komende van de wijk De Reiger zal, mede gelet op de andere werken (Engelstraat en Lookhuisstraat), het vlotst bereikbaar zijn via de Arthur Coussensstraat.

Tijdens de werkuren (van 7 tot 17 uur) zijn de woningen enkel te voet bereikbaar. Wagens moeten dus buiten de werfzone geparkeerd worden!

Buiten de werkuren probeert de aannemer zoveel als mogelijk toegang te voorzien voor plaatselijk verkeer op steenslag, maar dit kan niet gegarandeerd worden.

De woningen blijven uiteraard bereikbaar voor de hulpdiensten van op de andere straten.


Start fase 1A - mei t.e.m. juni 2019

Keibergstraat vanaf Engelstraat t.e.m. eerste kruispunt Zandstraat 

Tijdens de werkuren (van 7 tot 17 uur) zijn de woningen enkel te voet bereikbaar. Wagens moeten dus buiten de werfzone geparkeerd worden!

Buiten de werkuren probeert de aannemer zoveel als mogelijk toegang te voorzien voor plaatselijk verkeer op steenslag, maar dit kan niet gegarandeerd worden.

De woningen blijven uiteraard bereikbaar voor de hulpdiensten van op de andere straten.

Bezoekers van de sporthal of inwoners van de Keibergstraat dienen de omleiding te volgen.


Op donderdag 14 maart 2019 werd een informatievergadering georganiseerd in het gemeentehuis van Ichtegem rond de werken.

De Powerpointpresentatie met de toelichting die toen werd gegeven en de verschillende fases van de werken kun je nalezen aan de hand van de documenten onderaan deze pagina.