Europees rijbewijs

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wil behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. U kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor hebt u een voorlopig rijbewijs nodig.

Procedure

U vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart.
  • Voorlopig rijbewijs.
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • Bij uitbreiding categorieën - bezoldigd vervoer - hernieuwing rijgeschiktheidsattest:

    het formulier 'aanvraag om een rijbewijs' van het examencentrum ondertekend door de aanvrager oud rijbewijs of je voorlopig rijbewijs voor de categorieën C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE en bezoldigd vervoer: medisch attest van rijgeschiktheid afgeleverd door een arbeidsgeneesheer

Belangrijk!

U moet het rijbewijs zelf aanvragen bij de dienst rijbewijzen. 

De pasfoto moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O)

Kostprijs

25,00 euro

Afhalen rijbewijs

Wanneer u het rijbewijs niet zelf kan komen afhalen is het mogelijk om een volmacht te geven aan een andere persoon.

Gelieve er rekening mee te houden dat het rijbewijs beschikbaar is 3 werkdagen na de aanvraag.

Heeft u nog vragen aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst rijbewijzen.