Buurt Informatie Netwerk

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt. De actoren van het project zijn de burgers (meewerken), een coördinator (leiding geven) en de lokale politie (overleggen).

Het doel is om: het algemene veiligheidsgevoel te verhogen, de sociale controle te bevorderen en het belang van preventie te verspreiden.

Binnen een buurtinformatienetwerk is er een permanente informatie-uitwisseling:
tussen de lokale politie en de burgers;
door het verspreiden van preventieve tips;
met de nadruk op het verspreiden van nuttige operationele informatie;
afgestemd op de specifieke noden en behoeften van de betrokken burgers.

Een goede voorbereiding en organisatie is zeer belangrijk. Daarnaast is ook een voortdurende evaluatie een voorwaarde om het BIN verder te laten evolueren en te laten uitgroeien tot een sterke organisatie. Alle betrokken partners zullen zorgen voor een informatie-uitwisseling, waarbij de eigenheid van elke partner gerespecteerd wordt.

De algemene werking van een BIN wordt geregeld door de ministeriële omzendbrief van 10 december 2010.