Boek 'Verhaal van een dorp'

Geschiedenis van Eernegem tot 1976
door Koenraad Vandenbussche

900 jaar geleden verschijnt de naam Eernegem voor het eerst in een historisch document. In 1119 wordt het recht om de pastoor in het dorp te benoemen toevertrouwd aan de abdij van St.-Bertinus in St.-Omer.

Het ontstaan situeert zich vele eeuwen voor 1119. De auteur gaat op zoek naar de ongeschreven sporen van dit verre verleden. Vanaf 1119 baseert hij zich op archiefdocumenten, historische kranten en publicaties over de geschiedenis van Eernegem.

Het is een boeiend verhaal geworden van gedreven mensen die in een evoluerende gemeenschap met een veranderend tijdskader een toekomst voor hen en hun kinderen willen opbouwen.

De algemene lijnen van dit verhaal worden geschetst tegen de ruimere achtergrond van de Vlaamse geschiedenis doorheen de eeuwen. Het diepgravend archiefonderzoek zorgt ervoor dat het geheel doorspekt is met sprekende anekdotes. Illustratieve grafieken, verduidelijkende stambomen verzorgde foto's maken er tevens een sfeervol kijkboek van.

Het boek bevat 234 pagina's op A4-formaat en is ingebonden in een harde kaft. Het kost 25 euro als je inschrijft voor 1 november 2019 en betaalt via het rekeningnummer BE47 0910 1866 7980 aan de dienst cultuur (met vermelding 'boek') of in het administratief centrum in Eernegem zelf. Na 1 november 2019 kost het boek 35 euro.

Het wordt niet opgestuurd. Je kan het boek tijdens de boekvoorstelling op 15 november meenemen of nadien ophalen bij de dienst cultuur tijdens de openingsuren in het administratief centrum in Eernegem.

De boekvoorstelling vindt plaats op vrijdag 15 november om 20 uur in de kerk van Eernegem.

Auteur Koenraad Vandenbussche houdt er een lezing over het ontstaan van Eernegem. Na de eigenlijke boekvoorstelling door de schepen van cultuur, biedt de gemeente een receptie aan.

Iedereen is welkom!