Noodplanning en rampenbestrijding

ANIP - Algemeen nood-en interventieplan

Bij de melding van een noodsituatie schieten meteen een aantal diensten in gang. Een (dreigende) noodsituatie is een gebeurtenis die schadelijke gevolgen heeft veroorzaakt of kan veroorzaken. Dit kan bijvoorbeeld een overstroming, watersnood, een spoorwegongeval, een zwaar verkeersongeval, ontploffing, brand of instorting zijn.

Op de website van het Crisiscentrum kunt u informatie vinden over diverse risico’s die u omringen, en zelf stappen zetten naar een betere kennis en voorbereiding op mogelijke noodsituaties.

Bij een noodsituatie vereist de interventie een coördinatie van verschillende diensten om de noodsituatie op te lossen of de gevolgen ervan te beperken

Het algemeen nood- en interventieplan (ANIP) heeft als doel, als er zich in de gemeente een noodsituatie voordoet, snel en efficiënt de nodige personen en diensten te alarmeren, de nodige personele en materiële middelen in te zetten en de hulpverlening te coördineren.

Ongeacht de oorzaak van de calamiteit gaat de eerste aandacht uit naar het redden van de slachtoffers en/of het beschermen van de lokale bevolking.

In dit plan zijn er afspraken gemaakt i.v.m. de coördinatie van de interventies tussen de verschillende disciplines. Het Algemeen Nood- en Interventieplan van de gemeente Ichtegem werd opgemaakt door de gemeentelijke veiligheidscel.

De veiligheidscel waakt er over dat dit plan onmiddellijke operationeel kan worden en dat de verschillende disciplines blindelings met elkaar op het terrein kunnen samenwerken.

Het ANIP werd gerealiseerd door de Ambtenaar Noodplanning en goedgekeurd door de gemeentelijke Veiligheidscel op 30 december 2008, door de gemeenteraad op 22 januari 2009 en door de provinciegouverneur op 30 januari 2009.

Een samenvatting van het ANIP kunt u op deze pagina vinden.