nieuws Artikel plan-MER Brugse Heirbaan
Afdrukken

beslissing omtrent plan-MER-plicht: gemeentelijk RUP ‘Brugse Heirbaan’ (Ichtegem)

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Dienst Milieueffectrapportagebeheer op 21 april 2017 heeft beslist dat er door de gemeente Ichtegem op voldoende wijze werd aangetoond dat het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Brugse Heirbaan’ (Ichtegem) géén aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

Overeenkomstig het decreet van 5 april 1995, en latere wijzigingen, moeten de screeningsnota en de beslissing door het publiek geraadpleegd kunnen worden. Deze zijn te raadplegen aan/op:

 

  • het loket van de dienst ruimtelijke ordening, Gemeentehuis Ichtegem, Dr. Bruwierplein 1 in Ichtegem;
  • via de links hieronder:

 

Beslissing plan-MER-plicht

 

RUP Brugse Heirbaan Ichtegem - verzoek tot raadpleging

 

 

RO 24B BrugseHeirbaan

Laatst aangepast op vrijdag 28 april 2017 09:31
 
contact

administratief centrum Eernegem Stationsstraat 1 8480 Ichtegem (E)

gemeentehuis Ichtegem Dr. Bruwierplein 1 8480 Ichtegem

 

t 059 34 11 20
f 059 29 80 65

info@ichtegem.be

 

likeusonfacebook

 

openingsuren

 

 ma   08.30-12.00  
 di   08.30-12.00   16.00-19.00
 wo   08.30-12.00  
 do   08.30-12.00  
 vr   08.30-12.00   13.30-16.00