bestuur & diensten milieu
Afdrukken

NIEUWS UIT DE DIENST MILIEU

 

Afvalfolder

 

Met deze folder willen we jullie tips en informatie geven over hoe
je kan meehelpen om de afvalberg te verkleinen.

 

Daarmee sla je twee vliegen in één klap:
je werkt mee aan een beter milieu en
je portemonnee wordt er ook beter van!

 

Bekijk de folder hieronder en kom ook te weten hoe je
optimaal gebruik kunt maken van de restafvalzak.

mil soortenafval

 

Veel sorteerplezier!

Klik hier voor de afvalfolder.


 

Dag van de Trage Weg (15 oktober 2016)

 

lagewegelEen must voor al wie trage wegen een warm hart toedraagt: de jaarlijkse aperitiefwandeling langs nieuw geopende trage wegen in Ichtegem.

 

Dit jaar starten we om 10.00u aan de Engelkerk (Zeemeeuwstraat).  We verdiepen ons eerst in een stuk middeleeuws wegenerfgoedvooraleer we ons begeven naar de Groene 62. Daar maken we kennins met de gezamelijke inspanningen die de gemeente en het Regionaal Landschap Houtland leveren om deze trage as groener en aangenamer te maken.

 

We houden halt aan de gloednieuwe aangelegde trage weg die de Lagewegel verbindt met de Groene 62 en drinken er een aperitiefje om van de gedane inspanningen te bekomen. Op de terugweg krijgen we wat meer inzicht in de landschappelijke ontwikkeling van de rand van het Wijnedaalse plateau en verkennen we de mogelijkheden van een Ichtegems recreatief netwerk.

 


Ochtend van de Duisternis (9 oktober 2016)

 

Ter gelegenheid van de Nacht van de Duisternis organiseert de milieuraad van Ichtegem samen met de boswachters van het Agentschap voor Natuur en Bos een dauwwandeling  in het Wijnendalebos. Deze keer zullen we dus vroeg vertrekken en zullen we de natuur horen en zien ontwaken. Daarbij gaan we reeën gaan spotten. De boswachters geven tekst en uitleg.ochtend

 

Afspraak op zondag 9 oktober om 6u45 aan de parking van Wijnendalebos (per GPS: Torhout, Fonteinpad nr 2 – parking aan de kapel bij het kasteel). Vergeet je stevige wandelschoenen niet! Zaklamp en gesloten kledij zijn een aanrader. Verrekijker ook. Honden kunnen wegens de wildobservatie helaas niet mee. Duur wandeling 2 u. We gaan offroad!

 

Aansluitend op dit hele gebeuren wordt een ontbijt aangeboden door de milieuraad van Ichtegem.

 

Gelieve om logistieke redenen dan ook in te schrijven tegen ten laatste 6 oktober 2016, via het mailadres milieudienst@ichtegem.be. En te vermelden: deelname wandeling en/of ontbijt, plus aantal personen. Meer info krijgt U dan per kerende mailings.

 


West-Vlaanderen kiest voor zonnepanelen

rsz adv 3 fb ichoosr 2

 

In september start in West-Vlaanderen een tweede groepsaankoop zonnepanelen. Inschrijven voor de groepsaankoop kan vanaf 1 september, via www.wijkiezen.be. Op 5 oktober vindt een veiling plaats, waarin gekwalificeerde leveranciers tegen elkaar bieden. De leverancier die het laagste bod doet wint de veiling. Vanaf 22 oktober krijgen de deelnemers een persoonlijk voorstel van de winnende leverancier. Wanneer zij voor 5 december kiezen hier op in te gaan, wordt gestreefd om voor 1 juni 2017 hun zonnepanelensysteem te installeren.

 

Via de groepsaankoop kunnen deelnemers/inwoners een kwalitatief hoogwaardig en compleet zonnepanelensysteem aankopen, inclusief plaatsing en elektrische keuring. Via de groepsaankoop word je helder en objectief geïnformeerd, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen. Gedurende het gehele traject, van inschrijving tot installatie, staan er medewerkers ter beschikking om op al je vragen te antwoorden, en je te begeleiden als er toch iets niet naar wens zou gaan.

 

Door het organiseren van een groepsaankoop kan een goed product tegen een scherpe prijs worden aangeboden. Ook de kwaliteit van de producten en leveranciers, en de goede garantievoorwaarden, kunnen op deze manier worden gewaarborgd.

 

Stad Oostende en EOS namen niet voor niets de tweede keer het initiatief om een groepsaankoop zonnepanelen te organiseren, om zo de provincie West-Vlaanderen een meer duurzame regio te maken. Net zoals vorig jaar sluit de gemeente Ichtegem zich aan bij deze organisatie. Bovendien wordt de groepsaankoop dit jaar ondersteund door het provinciebestuur van West-Vlaanderen.

 

Zonnepanelen maken stroom van zonlicht, een onuitputtelijke energiebron. Door zelf stroom op te wekken, heb je daarenboven een grotere onafhankelijkheid van je energieleverancier, en bespaar je jarenlang op je energiekosten. Bovendien draag je bij aan een duurzame toekomst door een vermindering van je CO2-uitstoot.

 


Ecologisch verantwoorde groenruimtes

Sinds kort beheert de gemeente enkele groenzones op een extensieve manier. Dit kadert in het natuurvriendelijk en ecologisch verantwoord beheer dat de gemeente in de toekomst nog verder wil uitbreiden.

Door de wetgeving betreffende de reductie van pesticiden worden we verplicht de openbare ruimte op een meer milieuverantwoorde wijze te beheren. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle openbare diensten een strikt verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Pesticiden zijn zeer schadelijk voor de gezondheid en het milieu en zijn de grootste vijand van de honingbij die het de laatste jaren moeilijk heeft. Deze omschakeling is voor de groendienst een uitdaging en brengt op heel wat plaatsen een arbeidsintensiever beheer met zich mee (meer handmatig wieden, borstelen en branden van het onkruid op verharding, ...).

 

Extensief maaibeheerext beheer voorbeeld 2

Een van de maatregelen die we sinds kort in enkele zones toepassen is een aanpassing van het altijd intensief maaien. Intensief maaien betekent het gras wekelijks maaien/mulchen zodat het gras niet hoger komt dan 6 cm. Bij een extensief maaibeheer wordt er slechts 2 maal per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. Hiermee verschraalt de bodem wat nodig is om meer bloemen en bloeiende planten te krijgen wat interessanter is voor de honingbij. Veldbloemen hebben namelijk een schrale grond nodig. De zones waar een dergelijk beheer gebeurt zijn steeds weloverwogen en worden steeds gecombineerd met een intensiever beheer zodat er voldoende ruimte overblijft voor spelende kinderen en zodat de omwonenden er geen last van ondervinden.

 

Laat het zoemen met bloemenrsz bloemen en bijen 2

Ook de provincie onderneemt diverse maatregelen om de honingbij vooruit te helpen onder de noemer 'Laat het zoemen met bloemen'. Een belangrijke oorzaak van bijensterfte is het gebruik van pesticiden, maar ook het gebrek aan bloemen is een niet te onderschatten factor. Mede daarom heeft de gemeente aandacht voor voldoende bloei in de groenzones. Heb jij een tuin of terras? Ook jij kan zeker je steentje bijdragen door het inzaaien van veldbloemen, het plaatsen van een insectenhotel, het extensief gaan beheren van een stukje gazon en het niet langer gebruiken van pesticiden.

 


Wijziging ophaling PMD, papier en karton

Sedert 1 januari 2016 is Sita de nieuwe ophaler voor PMD, papier en karton.

Het is de bedoeling om de ophalingen uit te voeren met duo-wagens (dit zijn wagens waarmee zowel PMD als papier als karton tegelijkertijd worden meegenomen).

Deze duo-wagens zijn evenwel nog niet beschikbaar. Dit betekent dat er in eerste instantie opgehaald wordt met mono-wagens.

Gedurende een periode van vermoedelijk 6 maanden zal de ophaling dus nog afzonderlijk gebeuren met twee vrachtwagens.

Het kan dus zijn dat de ene fractie eventjes langer blijft staan dan de andere. Ook de ophaalrondes worden aangepast.

Het ophaalmoment kan daardoor op een ander tijdstip dan gewoonlijk gebeuren! We raden dan ook aan om het afval tijdig buiten te plaatsen.

Dit mag reeds vanaf 17.00 uur de avond vóór de ophaaldag.

 


Bestrijding van de bruine rat.

Sinds 1 januari 2015 gelden strenge normen voor het gebruik van pesticiden. Dat betekend onder andere dat het gemeentebestuur geen rattenvergif meer ter beschikking mag stellen van de inwoners.

In Ichtegem coördineert het Provinciebestuur de gemeentelijke rattenbestrijding. Chemische en mechanische bestrijdingsmiddelen mogen niet meer gebruikt worden op openbaardomein. Wanneer je als particulier op privéterrein te maken krijgt met ratten, ben je volgens de wetgeving verplicht de ratten te bestrijden in het belang van de volksgezondheid. Rattenvergif kan je aankopen bij enkele lokale handelaars. Weet je niet hoe je het probleem dient aan te pakken, laat je gegevens dan achter aan het onthaal in het gemeentehuis. De gemeentelijke rattenvanger komt dan 1 keer langs met tips om de ratten te bestrijden.

De beste manier om de bruine rat te bestrijden is preventie: voorkomen dat er voedsel, beschutting of water aangeboden wordt. Gebruik je vergif, scherm dat dan goed af voor andere dieren of kinderen en strooi het vergis op de duidelijke rattensporen. Volg ook altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Eventuele overschotten breng je naar het gemeentelijk containerpark. Ze horen zeker niet thuis bij het restafval.

 


Opruimactie zwerfvuil 2016.

Op zaterdag 19 maart 2016 organiseerde de gemeente de jaarlijkse opruimactie voor zwerfvuil. Met de hulp van vrijwilligers pakten we het zwerfvuil in de gemeente aan.

Bedankt aan alle vrijwilligers om deel te nemen aan de zwerfvuilactie! (Ook deze die niet op de foto's staan!)

rsz zwerfvuil 19 03


Duurzaam hout in de tuin

De lente komt er aan, dus tijd om de tuin op orde te zetten. Optimaal genieten van de natuur en duurzame aankopen gaan hand in hand. Daarom is het belangrijk om bij het inrichten van de tuin te opteren voor PEFC-gelabelde houtproducten. Wat dacht je van een zandbak, schommel, bloempot, terras, omheining, tuinhuisje en zelfs zwembad met het PEFC-label?

Producten met het PEFC-label geven de garantie dat het hout geoogst werd in een duurzaam beheerd bos, dus een bos waarbij een evenwicht geldt tussen de ecologische, economische en sociale functies ervan. Geen illegale houtkap, geen schending van de mensenrechten, oog voor de fauna en flora, een eerlijk loon voor de bosarbeiders,…

Op de markt is een breed gamma PEFC-gelabelde producten beschikbaar, zowel bij de detailhandel als in doe-het-zelfzaken. Neem een kijkje op www.pefc.be voor een leverancier in je buurt of let op het PEFC-label in de winkel. Goed nieuws: bij de meeste winkel kan je de PEFC-gelabelde tuinproducten met ecocheques betalen. 

 

Wij als gemeente maken gebruik van gelabelde hout- en papierproducten om de toekomst van onze bossen te vrijwaren.

Waarom zou je kiezen voor PEFC-gelabeld hout? Neem dan hier een kijkje om een filmpje te bekijken op YouTube.

 

Meer info: PEFC.

 


 

 

Laatst aangepast op woensdag 24 mei 2017 13:40
 
contact - dienst milieu

gemeentehuis Ichtegem

Dr. Bruwierplein 1

8480 Ichtegem
t 051 59 11 36
e milieudienst@ichtegem.be

 

openingsuren

 

 ma   08.30-12.00  
 di   08.30-12.00   16.00-19.00
 wo   08.30-12.00  
 do   08.30-12.00  
 vr   08.30-12.00   13.30-16.00